Showing all 8 results

Họ Pic (Microchip)

Pic12F629, VI ĐIỀU KHIỂN

28,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic12F683, VI ĐIỀU KHIỂN

38,000
Giảm giá!
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic16F877A, VI ĐIỀU KHIỂN

80,000 78,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic16F886, VI ĐIỀU KHIỂN

45,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

PIC16F887, Vi điều khiển

50,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F2550, VI ĐIỀU KHIỂN

95,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F4520, VI ĐIỀU KHIỂN

120,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F4550, VI ĐIỀU KHIỂN

130,000