Showing all 9 results

Họ Pic (Microchip)

Pic12F629, VI ĐIỀU KHIỂN

40,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic12F683, VI ĐIỀU KHIỂN

70,000
Giảm giá!
100,000 90,000
Giảm giá!
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic16F877A, VI ĐIỀU KHIỂN

100,000 90,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic16F886, VI ĐIỀU KHIỂN

90,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

PIC16F887, Vi điều khiển

90,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F2550, VI ĐIỀU KHIỂN

170,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F4520, VI ĐIỀU KHIỂN

180,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic18F4550, VI ĐIỀU KHIỂN

250,000