Showing 1–12 of 17 results

Họ 8051 (Atmel)

At89s52, VI ĐIỀU KHIỂN

20,000
Hết hàng
45,000
75,000
125,000

Họ AVR (Atmel)

Atmega8, VI ĐIỀU KHIỂN

48,000

Họ Pic (Microchip)

Pic12F629, VI ĐIỀU KHIỂN

28,000
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic12F683, VI ĐIỀU KHIỂN

38,000
Giảm giá!
Hết hàng

Họ Pic (Microchip)

Pic16F877A, VI ĐIỀU KHIỂN

80,000 78,000