150R, ĐIỆN TRỞ 1/4W

100

Điện trở 150Ω – 1/4W là linh kiện quan trọng, làm từ hợp chất cacbon và kim loại tuỳ theo tỷ lệ pha trộn được điện trở có trị số khác nhau.

còn 10000 hàng