Atmega 328, VI ĐIỀU KHIỂN

45,000

Atmega328 là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 32KB, 1kB EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 2KB SRAM

Hết hàng