ESP8266 NodeMCU CH340, Ai-Thinker

80,000

ESP8266 NodeMCU Lua CH340 Ai-Thinker được phát triển dựa trên nền Vi điều khiển ESP8266 SoC với Wifi tích hợp, kit được thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

còn 100 hàng