ESP8266 NodeMCU Oled, Ai-Thinker

230,000

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 0.96 inch có thiết kế nhỏ gọn tích hợp màn hình Oled 0.96 inch và mạch nạp CP2102, kit có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản, thích hợp với các ứng dụng IoT, truyền nhận dữ liệu qua Wifi.

còn 100 hàng