LOADCELL 1KG LÀ CẢM BIẾN KHỐI LƯỢNG CÂN NẶNG

70,000

Loadcell 1kg Là loại cảm biến khối lượng cân nặng  chuyên dùng đo chính xác khối lượng, thường ứng dụng trong làm cân điện tử.
Cảm biến thường  được dùng chung với module chuyển đổi ADC 24bit HX711 giao tiếp với các vi điều khiển như : Pic, AVR, Arduino,…

còn 10 hàng