Pic16F877A, VI ĐIỀU KHIỂN

100,000 90,000

Pic16F877A là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 8KB, 256B EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 368B SRAM

Hết hàng