Pic16F886, VI ĐIỀU KHIỂN

45,000

Pic16F886 là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 2048B, 128B EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 128B SRAM

Hết hàng