Arduino Leonardo, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ ARDUINO

200.000

Arduino Leonardo là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip ATmega32U4 được phát triển bởi Arduino.cc.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

Hết hàng