Arduino Mega2560 ADK, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ ARDUINO

550.000

Arduino mega2560 ADK là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip MAX3421E  được phát triển bởi Arduino.cc.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

Hết hàng