ĐIỆN TRỞ 680R 50W, ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT NHÔM RX24

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp: