ĐIỆN TRỞ 75R 5W, ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT LOẠI SỨ

2.000

Điện trở 75R 5W là linh kiện quan trọng, làm từ hợp chất cacbon và kim loại tuỳ theo tỷ lệ pha trộn được điện trở có trị số khác nhau.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 80 hàng