ESP32-C3-32S NodeMCU, KIT WiFi Ai-Thinker

150.000

ESP32-C3-32S NodeMCU, KIT WiFi Ai-Thinker được phát triển với Vi điều khiển trung tâm là ESP32-C3 SoC với công nghệ Wifi, Bluetooth 5 kết hợp với kiến trúc RISC-V mới nhất hiện nay

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V
Dòng tiêu thụ: 50uA
Công suất: 25uW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: I²C, SPI, UART / USART, USB

Hết hàng