ESP32-S2 DEVKITC-1, KIT WiFi Ai-Thinker

200.000

ESP32-S2 NodeMCU là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa Kit RF thu phát Wifi ESP32 được phát triển sử dụng module ESP-12K Ai-Thinker.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V
Dòng tiêu thụ: 10uA
Công suất: 50uW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: I²C, SPI, UART / USART, USB, CAN

Hết hàng