ESP8266 NodeMCU CP2102, KIT WIFI Ai-Thinker HỌ ESP

90.000

ESP8266 NodeMCU CP2102 là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển ESP8266 được phát triển bởi Ai-Thinker.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V
Dòng tiêu thụ: 15mA
Công suất: 75mW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: I²C, SPI, UART / USART, USB

còn 50 hàng