LCD1602 XANH DƯƠNG, MÀN HÌNH HIỂN THỊ TEXT

30.000

Màn hình text LCD1602 sử dụng driver HD44780, có khả năng hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 5V
Dòng tiêu thụ: 1.1mA
Công suất: 5.5mW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: Digital (D0)

còn 50 hàng