PIC18F25K80 SMD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ PIC CỦA MICROCHIP

90.000

Pic18F25K80 SMD là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 32KB, 1024B EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 3648B SRAM

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 5 hàng