PIC18F46K20 SMD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ PIC CỦA MICROCHIP

70.000

Pic18F46K20 SMD là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 64KB, 1024B EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 3936B SRAM

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 5 hàng