STM32F103C6T6 BOARD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ STM CỦA ATMEL

85.000

STM32F103C6T6 Board là bo một mạch phát triển sử dụng MCU STM32F103C6T6 lõi ARM STM32. Bo mạch này phát triển hệ thống tối thiểu chi phí thấp

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 5V
Dòng tiêu thụ: 1.1mA
Công suất: 5.5mW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: I²C, SPI, UART / USART, USB

còn 8 hàng