STM32F411CEU6 BOARD , VI ĐIỀU KHIỂN HỌ STM CỦA ATMEL

95.000

Kit STM32F411CEU6 Board là bo một mạch phát triển sử dụng MCU STM32F401 lõi ARM STM32. Bo mạch này phát triển hệ thống tối thiểu chi phí thấp

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động: 5V
Dòng tiêu thụ: 1mA
Công suất: 5mW
Loại sản phẩm: Module
Chuẩn giao tiếp: I²C, SPI, UART / USART, USB, CAN

còn 5 hàng