Atmega1281 dán SMD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ AVR CỦA ATMEL

105.000

Atmega1281 dán SMD là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình 128KB, 4KB EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn 8KB SRAM

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 5 hàng