Arduino Pro Mini 8Mhz, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ ARDUINO

100.000

Arduino Pro Mini 8Mhz là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip ATmega328P được phát triển bởi Arduino.cc.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

Hết hàng