Atmega48PA-AU SMD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ AVR CỦA ATMEL

46.000

Atmega48PA-AU SMD là một chíp vi điều khiển được sản xuất bời hãng Atmel thuộc họ MegaAVR. Là một bộ vi điều khiển 8 bít dựa trên kiến trúc RISC

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 5 hàng