ĐẾ NẠP WIFI ESP32 CAMERA, KIT WIFI Ai-Thinker

30.000

Đế Nạp wifi ESP32 camera được sử dụng để nạp chương trình cho mạch ESP32-CAM, giao tiếp máy tính qua cổng USB, đế nạp sử dụng IC chuyển USB UART chuyên dụng CH340

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 10 hàng