Pic16F914 DÁN SMD, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ PIC CỦA MICROCHIP

55.000

Pic16F914 dán SMD là một bộ vi điều khiển 8 bit dựa trên kiến trúc RISC bộ nhớ chương trình xxByte , yyByte EEPROM, một bộ nhớ RAM vô cùng lớn zzByte SRAM

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 5 hàng