TRIAC BTA16-800B 16A 800V, IC CÁCH LY AC

18.000

Triac bta16-800b 16a 800v là phần tử có 5 lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo 2 chiều.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 20 hàng