TRIAC BTA41-600B 40A 600V, IC CÁCH LY AC

15.000

Triac bta41-600b 40a 600v là phần tử có 5 lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở Thyristor giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo 2 chiều.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

còn 10 hàng