Arduino Mega2560 R3, VI ĐIỀU KHIỂN HỌ ARDUINO

550.000

Arduino mega2560 R3 là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip ATmega16U2 được phát triển bởi Arduino.cc.

Thông số sản phẩm

Điện áp hoạt động:
Dòng tiêu thụ:
Công suất:
Loại sản phẩm:
Chuẩn giao tiếp:

Hết hàng